free hit counter
Finnmark fylke Loppa kommune KSFJORD Fint motiv fra havna
<
Finnmark fylke Loppa kommune ØKSFJORD. Fint motiv fra havna Utg H & L
Sør-Trøndelag fylke Trondheim Melhus Høland HØLLONNA. TRE MOTIV FRA KORSVEIEN, GAUSTAD OG
Nordland fylke Træna kommune utsikt Utg Mittet
Nordland fylke Hemnes kommune i Rana parti fra Kjendsvand
153 Halsa Flyfoto mot havna og Halsatuva
Nordland fylke BODØ. Fra havna med fiskebåter utg Sofie Hammer, Tobaksforretning, postgått 1904
Nordland fylke Narvik brukt 1905 Utg Erl. Groth, Kiruna
Sør-Trøndelag fylke Røros kommune Glåmos Oversikt. Utg Normann
Vest-Agder fylke KRISTIANSSAND. Fint motiv fra broen med gående. Postgått 1917
Troms fylke Tromsø fra havnen med båter Utg Mittet brukt 1953
More information
NORDLAND: Kabelvåg - Parti fra stedet Utg Mittet
Møre og Romsdal fylke AALESUND. BRUNHOLMEN med båter Utg Johs Havnevik tidlig 1900-tall
Sør-Trøndelag fylke Trondheim TRONDHJEM, Fjordgaten. Uvanlig motiv fra Ravnkloa og østover Tyskprod
Møre og Romsdal fylke Sunndal kommune FUGLEVÅG. SKOLEHUSET. Sjeldent kort fra et lite sted
Sør-Trøndelag fylke Oppdal kommune med jernbanestasjonen og sentrum Flyfoto 1950-tallet
Sør-Trøndelag fylke TRONDHJEM. Munkegaden med to trikker. Trygve Rønnings forretning. Tidlig
Bodø 1890
Møre og Romsdal fylke ROMSDALSFJORD MED STOR BÅT. Utg MITTET tidlig 1900-tall
Oppland fylke Dovre kommune DOMBAAS STATION. Fint motiv med togsett på stasjonen og mye folk
Møre og Romsdal fylke KRISTIANSUND. Fint motiv fra bryggen Utg J H Küenholdt. Brukt 1914
Nordland fylke Bognes fergested i Tysfjord. Strekningen Bognes -Skarberget på E6 1950-tallet
Nordland fylke Tysfjord kommune INDRE TYSFJORD. 1950-tallet
Nordland fylke Fauske kommune Sulitjelma ROSNA. Brukt 1936. Utg Mittet
Finnmark fylke Hammerfest. BYEN OG MANGE BÅTER. Utg HAGENS FORLAG Brukt 1912.
Nordland fylke Steigen kommune NORDSKOT MED NOEN HUS. UTG WIDERØE brukt 1967
Finnmark fylke Vardø kommune 1950-tallet Utg Mittet
Nordland/Troms/Finnmark Fylker Hilsen fra Det Nordlige Norge brukt 1900 Utg W.
Page 1
Det har de senere år ikke vært praksis å sende ut detaljbudsjettet, ettersom alle rammeoversiktene
Oppland fylke Gudbrandsdalen Dovre kommune Dombås Trolltun,Camping og skianlegg 1970-tallet
Sør-Trøndelag fylke Trondheim 2-bilders kort med Heimdal jernbanestation og gatemotiv Utg O
Møre og Romsdal fylke Ålesund AALESUND. Kolorert kort med folk på broen ved kiosk.
05 26/05 3 Kommunestyret Saksopplysninger: Etter flere år med relativt store økninger på
Nordland fylke Mo i Rana kommune 6-bilders kort 1960-tallet
Sør-Trøndelag fylke Trondheim HOTEL BRITANNIA, TRONDHJEM. 3 bilders montasjekort i "Hilsen
Dersom de foreliggende dokumenter vedtas av alle kommunestyrene, vil regionrådets vedtekter måtte endres. Behandling
Sør-Trøndelag fylke Orkdal kommune Orkanger Utg Kvarsnes brukt 1954
Tjenestesamarbeid For nærmere beskrivelse av de ulike strategiene, vises det til vedlagte perspektivskisse.
SAKSLISTE: Utvalgs Saksnr: Sakstittel: PS 039/05 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON INKLUDERENDE ARBEIDSLIV PS
Finnmarkssendinga
Møre og Romsdal fylke Tingvoll kommune med ferge Utg Aune 1960-tallet
2Ol-3 vedtok Loppa kommune at Nuvsvåg skole, barnehage og lærerboliger skulle legges ut
023 Diverse Skyssbåt Åmøy Meløy uts01
Møre og Romsdal fylke SURNADAL kommune GULLA GAARD Pensionat utg Sverdrups Bokhandel, Kristiansund tidlig 1900
123 Grønøy Mot nykaia Helgelandsbukken i bakgrunnen
b) Loppa kommune må dekke alle kostnader med adskillelse av vann- og elektrisitet i
Loppa kommune har i dag ingen rutiner og retningslinjer for salg/avhending av
[Овре Leirfoss, Тронхейм, Норвегия]
Nordland fylke Mo i Rana kommune Revelen Camping Utg Aune brukt 1950-tallet
Mye av bygningsmassen i er i dårlig forfatning, skolene er gamle og til dels svært
kontrollutvalget i sak 11/04 at man skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om kommunens samarbeidsavtale om
Samfunn[rediger | rediger kilde]
2OL4 Kommunestyre Salg av Nuvsvåg skole, "Rabben" og "Barnebo" - fremleggelse
Kommunalt ansatte Ansatte må som en generell regel likebehandles med andre interessenter, og ha lov
Man vil således få tilsvarende underdekning i budsjettet ved eventuell overdragelse. I søknaden viser Volden
Svolvær, Lillemolla- Lofoten Nordland fylke Utg Oppi Lofoten, Postcards, Norway, Farms
Det er derfor også viktig å beholde adkomsten til området inklusive mulighetene til å knytte seg
vilkår som framsettes ved salg, i kjøpekontrakuskjøte. 13. Ved positivt vedtak om salg
Til stede: For Nuvsvåg Feriesenter AS møtte Gunnar ogøtjan Olsen, og for Loppa kommune
2005 SØKNAD OM NEDSETTELSE/ETTERGIVELSE AV RESTSKATT 2004 1
Tsaritsyn, 1917, Astrakhan Bridge across Tsaritsa River:
Transkript
Nordkapp vurderer å innføre turistskatt
Loppa kommunes kjennskap til bygningenes tilstand er derfor svært begrenset og det vises tíl vedlagte tilstandsrapporter
som kjøper bør sette seg godt inn ifør eventuelt bud fremsettes: Disse er fremlagt på
Videre vil adkomstrett for kommunen til grendehuset og bassenget blitinglyst før skolen overskjøtes til kjøper,
Overtakelse kan ikke skje før slik fysisk adskíllelse av skolen har funnet sted og er bekreftet
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: (Store deler av saksopplysningene er tuftet
Eierskap vil eventuelt fremmes som egen sak senere Fremlagte forslag til retningslinjer og rutiner bygger på. 8 LOPPA KOMMUNE ...
6 Opsjonsavtaler Prisen fastsettes slik: Behandlingsgebyr + 5 yo av arealets skjønnsmessige omsetningsverdi = Pris
Samferdsel[rediger | rediger kilde]
Dette da de ønsker å ha driftsmessig forutsigbarhet før ytterligere investeringer foretas på tomteområdet. I
Nils-Rune Torrissen
Nordland fylke Fauske kommune Sulitjelma ROSNA. Brukt 1936. Utg Mittet | postkort | Pinterest
Tsaritsyn, 1917, Astrakhan Bridge across Tsaritsa River: | Reka Tsaritsa | Pinterest | Bridge and River
OSLO NYDALEN MED MYE INDUSTRI. STEMPLET 1925. ,Utg Küenholdt | a POSTKORT OG BILDER NORGE POSTCARDS NORWAY | Pinterest | Oslo
9 3.2 Barne- og likestillingsdepartementet... 10 3.3 Justis- og
Havneregulativer Statens vegvesen Norske Kommuner Timebasert gebyr for forberedende og etterarbeid i forbindelse med ISM revisjon
05 økes med 2 %. 2. Vannforsyning Vannavgiften økes med 2 % for arealberegningen
Gården Løken var i mellomalderen sete for en stormannsætt, og ble på begynnelsen av 1700
Tingrettene Fylkeskommunene Kommunene Longyearbyen lokalstyre Den norske kirke Likestillingssenteret Advokatforeningen Akademikerne Arbeidsgiverforeningen ...
Avløp: Privat. Jf. vedl. takstdok. Eiende tomt: 5.452 m2 iflg
Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Osen kommune skoleeier Sammenlignet geografisk
I meldingen anbefales det ikke at det åpnes for at de største kommunene, som får
KONGEKRABBE 30 NR.
Nap Marine AS er et av mange torskeoppdrettsselskaper i landsdelen som står midt oppe i en
Page 1
Ligger an til «all time high»
Tildeling av laksekonsesjoner skapte brann på kysten. Metoderapport til SKUP 2011 Av: Agnar Berg, Fiskeribladet Fiskaren - PDF
Det finnes mange aktører knyttet til sjøtransporten, og i tabell 4 oppsummeres både statlige instanser
Ellers vises til kommunedelplan (arealdelen) / reguleringsplan og de vedlagte kart over kommunedelplan.
Nacka kommune er et svært dyrt område i Stockholm fylke. Foto: Nacka kommune
Osen kommune skoleeier